Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Một số hình ảnh về thức uống sử dụng vani của Mikka Vanilla

Cocktail "bloody" Mikka Vanilla

MilkShake chocolate Mikka Vanilla

Grenadine des îles Mikka Vanilla

Bailey chocolate kem tươi Mikka Vanilla
Panacotta Mikka vanilla

Cocktail "golden" Mikka Vanilla

Smoothie đào Mikka Vanilla