Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Kết quả cuộc thi tài "vua bếp vani"

vua bếp vani việt nam thi tài nấu nướng

Cuộc thi "vua bếp vani" đã chấm dứt và sau đây là kết quả cuối cùng :
Giải "Vua bếp vani" thuộc về bạn "axrider" được 17 phiếu với công thức Hào sốt vani bourbon mikka vanilla
và bạn "sakura" cùng được 17 phiếu với công thức Tôm sú áp chảo sốt vani mikka vanilla
Giải "Bếp trưởng vani" thuộc về bạn "daulango", được 13 phiếu với công thức Bánh kẹp (Pancake) hương vani Mikka Vanilla
Giải "Phó bếp vani" thuộc về bạn "meanchoi", được 10 phiếu với công thức Cocktail Royale vani mikka vanilla
Giải "Phụ tá bếp vani" thuộc về bạn "pé pò", được 4 phiếu với công thức Đậu hủ trộn giá vani mikka vanilla chua ngọt
Các bạn liên hệ với Hùng để nhận quà nhé.
Hẹn các bạn lần tranh tài "Vua bếp vani" trổ tài nấu nướng lần kế tiếp.