Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Nguồn gốc của quả vani


Mikka vanilla, cây lan vaniCùng với những loại cây có hương vị như hồi, gừng, nghệ, quế, ca cao, cà phê, cây lan vanilla cho ta một mùi thơm ngào ngạt mà đối với một số thổ dân họ đã biết dùng cả ngàn năm về trước.Các nhà thảo mộc học cho rằng mùi vanilla đã được đem vào Ấn-độ từ năm 1835. Nhưng người Aztecs đã gọi cây vanilla là "tlilxochitl" từ thế kỷ 16.
Những ghi chép của người Aztecs trong "The Aztecs Herbal Badiamus Manuscript 1552" được coi như thư-mục đầu tiên về hoa lan trong đó đã có đề cập đến Vanilla. Người Aztecs dùng bột cây vanilla làm thuốc thơm và làm gia vị nấu ăn. Sau khi Columbus tìm ra Mỹ-châu 1492, vanilla cũng được du nhập vào Âu-châu từ đó. Nhà thống trị tên Hernando Cortes đã đem cây Vanilla về Tây-ban-nha.
Trước đây cây vanilla phát triển mạnh vùng Mễ-tây-cơ. Năm 1836, một nhà thảo mộc học người Bỉ tên Charles Morren tình cờ khám phá ra ở đó và chỉ có ở đó mà thôi một loài ong đực nhỏ xíu tên Melipone, tên khoa học là Euglossine bee, có thể giúp cho cây vanilla thụ phấn được mà thôi. Dân địa phương vẫn gọi ong này là "Ong-Lan". Thân màu đỏ sáng như kim loại, ong lấy phấn hoa từ bọc phấn (anther) qua phần nhụy (stigma) và đụng đến nhụy cái (the pistil).
Hoa vani mikka vanilla
Trong những năm 1800, mức sản xuất qui mô vanilla đầu tiên bắt đầu từ Mễ-tây-cơ, tiếp đó là đảo Reunion vào 1826 và đảo Madagascar năm 1860. Một thời gian sau, mức sản xuất giảm dần ở vùng Ấn-độ-dương vì thiếu loài ong nhỏ Melipone như của Mễ-tây-cơ. Ngày nay với kỹ thuật thụ phấn nhân tạo, những nước sản xuất vanilla đã gia tăng, đáng kể gồm có Madagascar, Reunion, Comoros, Nam-dương, Tahiti, Papua New Guinea, Mễ-tây-cơ, Java, Jamaica, Ba-tây, và Ấn-độ.
Dịch từ Internet :
Vanilla is a flavoring derived from orchids of the genus Vanilla native to Mexico. Etymologically, vanilla derives from the Spanishword "vainilla", little pod.
Originally cultivated by Pre-Columbian Mesoamerican peoples, Spanish conquistador Hernán Cortésis credited with introducing both vanilla and chocolate to Europe in the 1520s. Attempts to cultivate the vanilla plant outside Mexico and Central America proved futile because of the symbiotic relationship between the tlilxochitl vine that produced the vanilla orchid and the local species of Melipona bee; it was not until 1837 that Belgian botanist Charles François Antoine Morrendiscovered this fact and pioneered a method of artificially pollinating the plant. The method proved financially unworkable and was not deployed commercially.
In 1841, a 12-year-old French-owned slave by the name of Edmond Albius, who lived on Île Bourbon, discovered the plant could be hand pollinated, allowing global cultivation of the plant.There are currently three major cultivars of vanilla grown globally, all derived from a species originally found in Mesoamerica, including parts of modern day Mexico. The various subspecies are Vanilla planifolia (syn. V. fragrans), grown on Madagascar,Réunion and other tropical areas along the Indian Ocean; V. tahitensis, grown in the South Pacific; and V. pompona, found in theWest Indies, Central and South America. The majority of the world's vanilla is the V. planifolia variety, more commonly known as "Madagascar-Bourbon" vanilla, which is produced in a small region of Madagascar and in Indonesia.
Vanilla is the second most expensive spice after saffron,[citation needed] due to the extensive labor required to grow the vanilla seed pods. Despite the expense, it is highly valued for its flavor, which author Frederic Rosengarten, Jr. described in The Book of Spices as "pure, spicy, and delicate" and its complex floral aroma depicted as a "peculiar bouquet." Despite its high cost, vanilla is widely used in both commercial and domestic baking, perfume manufacture and aromatherapy.
Source : Wikipedia