Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Vani extract, chiết xuất vani mikka vanilla


Chiết xuất vani - vani extract sử dụng quả vani bourbon mikka vanilla và rượu vodka sắp hoàn thành.
Rượu ngâm vani bourbon mikka vanilla sau 1 tuần :
chiết xuất vodka vani bourbon mikka vanilla
Rượu ngâm vani bourbon mikka vanilla sau 2 tuần :
extract vodka vani bourbon mikka vanilla
Các bạn nào muốn sử dụng chiết xuất vani bourbon tự nhiên và đậm đặc thì liên lạc Mikka vanilla để đặt hàng trước nhé. Số lượng có hạn.