Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

SALES vani mới tháng 3-2013


SALES Từ 8/3 đến 15/3 : 
- Giảm 5% cho tất cả order 
- Mua trên 1kg giảm 10%