Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Thông báo tăng giá vani

Năm nay nhu cầu sử dụng vani tại nông trại Madagascar tăng cao nên họ yêu cầu tất cả các loại vani đều tăng 25% >"< cho đến hết tháng 8 năm sau.Do đó mikka vanilla sẽ tăng bán lẻ 15% và giá theo kg 20% nên mọi ng thông cảm.

Và có thay đổi về chiều dài vani :
Gourmet chiều dài trung bình từ 13-16cm
Premium chiều dài trung bình từ 16-18cm

Bảng giá mới bắt đầu áp dụng từ ngày 20/8 cụ thể như sau :

Loại quả vani bourbon madagascar Premium Mikka vanilla chiều dài trung bình 16-18cm

- 10 quả vani pre 20k/quả vani
- 20 quả vani pre 19k/quả vani
- 30 quả vani pre 18k/quả vani
- 50 quả vani pre 17k/quả vani
- 100 quả vani pre 16k/quả vani
- 1/2kg(120-140 quả vani pre) 1850k
- 1kg(240-280 quả vani pre) 3600k

Loại quả vani bourbon madagascar Gourmet Mikka vanilla chiều dài trung bình 13-16cm

- 10 quả vani gour 16k/quả vani gour
- 20 quả vani gour 15k/quả vani gour
- 30 quả vani gour 14k/quả vani gour
- 50 quả vani gour 13k/quả vani gour
- 100 quả vani gour 12k/quả vani gour
- 1/2kg(150-200 quả vani gour) 1650k
- 1kg (300-400 quả vani gour) 3200k

Loại quả vani nứt giá rẻ hơn,tiết kiệm hơn (mình sẽ cung cấp hình ảnh thật cho đợt hàng mới 20/8 và loại này chỉ cung cấp theo gam ko cung cấp theo trái)

- 250k/100g
- 660k/300g
- 2200k/1kg

Loại quả vani bourbon madagascar Oxy hóa Mikka vanilla (chất lượng không thay đổi, chỉ vì vỏ quả vani bị oxy hóa nên không đẹp) (tạm thời hết hàng và ngừng cung cấp)
- 10 quả vani ox 12k/quả vani
- 20 quả vani ox 11k/quả vani
- 30 quả vani ox 10k/quả vani
- 100 quả vani ox 9k/quả vani
- 200 quả vani ox 8k/quả vani
- 1kg quả vani ox 2600k
- 2kg quả vani ox 4000k