Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Cách làm vanilla extract

Thay vì các mua thẳng chai vanilla extract ở ngoài thì các bạn có thể tự làm với chi phí rẻ hơn nhiều so với mua 1 chai vanilla extract thế này.Sắp tới mikka vanilla sẽ bán luôn chai vanilla extract đã ngâm sẵn,mua luôn chai với quả mikka vanilla ngâm trong rượu với tỷ lệ : 100ml + 4-5 quả vani

Các bạn chọn loại rượu vodka Nga dòng putinka với hương nhẹ và ko nồng mùi cồn so với các dòng rượu vodka khác.

Mình sẽ update thông tin vể vanilla extract sớm cho các bạn.

Bonne Journée.