Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Mẫu thử mikkavanilla trong tương lai :)

Sắp tới bên mikkavanilla sẽ dùng mẫu thử này cho các nhà hàng và khách sạn muốn test thử chất lượng sản phẩm quả vani của mikkavanilla.Mình sẽ cung cấp free dạng mẫu thử thế này :)