Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Mikka vanilla extract homemade

Các bạn có thể mua những loại chai có nút kín thế này để dùng làm vanilla extract rất hiệu quả.