Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

MIkka vanilla extract

Sắp tới mikka vanilla sẽ bán chai vanilla extract 100ml giống trong hình vậy,có sẵn quả vani với rượu luôn để cho các bạn yên tâm sử dụng.Bên mình ngâm 20-25 quả vani cho 500ml rượu vodka putinka,tính ra khoảng 4-5quả cho 100ml nha các bạn.Và thời gian ngâm sử dụng khoảng 2 tháng.
Bonne Journée.