Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Mứt mặn táo và đào ướp vani mikka vanilla


1 trong những hỗn hợp dc sử dụng nhiều ở các nhà hàng và khách sạn của nước ngoài,dùng làm để decor cho các thức ăn và các loại bánh.