Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Thông báo về quả vani nứt

Do giá cả của loại gourmet và pre tăng cao nên quả vani nứt bên mikkavanilla còn rất ít và đang cuối vụ mùa của vani nên giá gourmet và premium có thể tăng nhẹ.Nên nhu cầu sử dụng quả vani nứt khá nhiều,nếu có tin gì mới bên mikka vanilla sẽ thông báo thêm.Cám ơn các bạn đã theo dõi :)
Bonne Journée.