Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Vanilla extract đậm đặc là đây

Vanilla extract đậm đặc như vậy thì các bạn phải tự làm thôi,tại vì ko ai dám làm mà bán hết.Tốn nhiều thời gian và số lượng vani.

Quả vani mikkavanilla khi ngâm lượt đầu rồi thì chất lượng quả vani sẽ giảm 2/3 so với ban đầu nếu sử dụng rượu tốt.

Bonne Journée.