Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Năm nay vanilla Madagascar thất thu :(

Do năm nay thời tiết xấu vani thu hoạch kém hơn mọi năm và bị hư nhiều nên sắp tới có thể sẽ tăng giá khoảng 10% và giá tính theo kg của pre và gourmet có thể sẽ bằng giá nhau và chất lượng như nhau nha mọi ng,chỉ khác nhau về độ dài nên pre có số lượng trên 1kg sẽ ít hơn là gourmet nên giá bán theo trái của premium sẽ cao hơn gourmet.
Và chất lượng quả mikka vanilla vẫn dc bảo đảm tốt nhất,nếu có vấn đề gì về vani mình sẽ thông báo trc cho mọi ng.