Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Very Mikka Vanilla Bars

1 loại bánh với phần sốt sử dụng mikka vanilla làm hương tạo mùi,rất thích hợp ăn tráng miệng và ăn chơi