Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Mikka vanillio :)

Cafe VN mình có bạn nào sử dụng vani làm hương cho cafe ko ?Có lẽ sắp tới mikka vanilla sẽ nghiên cứu về vấn đề này để cho ra thương hiệu mikka coffee