Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Stone smoked porer with vanilla bean

Có ai ngâm quả vani mikka vanilla với rượu vang uống chưa ?