Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

MIkka vanilla taste

Vanilla dạng lỏng đậm đặc mình sắp về bán thử ra mắt với lượng hạt vani bên trong khá nhiều