Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

MIkka Vanilla extract

Có bạn nào ngâm vanilla extract màu đậm như thế này chưa ? :)