Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Bảng giá dự kiến đầu tháng 7/2014 áp dụng

Bảng giá dự kiến áp dụng đầu tháng 7 của mikka vanilla cho loại quả "bourbon organic"
Loại organic giữ ẩm tốt và ko bị hư hỏng,đảm bảo chất lượng ổn định các quán kem và khách sạn cần chất lượng tốt

Loại gourmet chiều dài trung bình 14-15cm :
17k/quả khi mua dưới 30 quả
16k/quả khi mua từ 30 quả
15k/quả khi mua từ 50 quả
1kg(khoảng 350-380 quả) 4200k
1/2kg (khoảng 175-190 quả) 2300k

Loại premium chiều dài trung bình 16-17cm :
21k/quả khi mua dưới 30 quả
20k/quả khi mua từ 30 quả
19k/quả khi mua từ 50 quả
1kg (khoảng 250-280 quả) 4600k
1/2kg (khoảng 125-140 quả) 2400k

Còn bột vani pre và vanilla extract tạm thời chưa tăng,nếu có thay đổi gì mình sẽ thông báo sớm cho mọi ng.