Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Chương trình giảm giá 5% cho tất cả order(ko áp giá 1kg)


Hàng về vani kỳ này ngắn 1 chút so với đợt trc vì nguồn hàng organic Madagascar đã hết sạch.khoảng giữa tháng 1 mới có giá mới nên shop sẽ delay thời gian tăng giá đến ngày 15/1/2015.

Trong khoảng thời gian đó shop sẽ giảm 5% cho tất cả order(ko áp dụng giá 1kg)thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày hôm nay