Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Bảng giá mới cho loại quả vani organic Madagascar từ ngày 2/2/2015

Loại Premium (độ dài 16-17cm) số lượng quả mình đếm dc tầm 250-280 quả
(tạm thời ngừng cung cấp loại quả premium theo ký)
10 quả vani pre 23k/quả vani
30 quả vani pre 22k/quả vani
50 quả vani pre 20k/quả vani
1/2kg(125-140 quả) 2800k
1kg(250-280 quả) 5200k




Loại gourmet (độ dài 13-15cm) số lượng quả mình đếm dc tầm 350-400 quả

10 quả vani gour 19k/quả vani
30 quả vani gour 18k/quả vani
50 quả vani gour 17k/quả vani
1/2kg(175-200 quả) 2600k
1kg(350-400 quả) 4800k





180k/50g powder vanilla premium
350k/100g powder vanilla premium
3200k/1kg powder vanilla premium




Vanilla extract thích hợp dùng làm bánh kem hoặc những công thức nào có đun nóng tỷ lệ 3x

350k/100ml
3200k/lít