Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Bảng giá dự kiến đầu tháng 7/2014 áp dụng

Bảng giá dự kiến áp dụng đầu tháng 7 của mikka vanilla cho loại quả "bourbon organic"
Loại organic giữ ẩm tốt và ko bị hư hỏng,đảm bảo chất lượng ổn định các quán kem và khách sạn cần chất lượng tốt

Loại gourmet chiều dài trung bình 14-15cm :
17k/quả khi mua dưới 30 quả
16k/quả khi mua từ 30 quả
15k/quả khi mua từ 50 quả
1kg(khoảng 350-380 quả) 4200k
1/2kg (khoảng 175-190 quả) 2300k

Loại premium chiều dài trung bình 16-17cm :
21k/quả khi mua dưới 30 quả
20k/quả khi mua từ 30 quả
19k/quả khi mua từ 50 quả
1kg (khoảng 250-280 quả) 4600k
1/2kg (khoảng 125-140 quả) 2400k

Còn bột vani pre và vanilla extract tạm thời chưa tăng,nếu có thay đổi gì mình sẽ thông báo sớm cho mọi ng.Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Thông báo tăng giá đầu tháng 7

Sắp tới bên Madagascar đã có thông báo tăng giá loại vani "bourbon" và mình chuẩn bị nhập hàng mới.

Giá mới cho loại gourmet là 4200k/kg
Giá mới cho loại premium là 4600k/kg

Bảng giá lẻ dự tính tăng 2k/quả

Hiện giờ loại gourmet còn rất ít và ko thể cung cấp theo ký dc nữa.Mong mọi ng thông cảm.