Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Loại gourmet organic Madagascar đã về rồi nha mọi
Loại gourmet kỳ này về chiều dài khá tốt nên giá có tăng so với với lô cũ thì dài hơn 1 chút,kém loại premium tầm 1-1,5cm thôi nên các bạn tranh thủ nha :D

Độ ẩm quả vani gourmet organic Madagascar của mikkavanilla


 Đơn hàng chuẩn bị giao khách :)
 Chiều dài loại gourmet kỳ này chỉ kém so với loại premium 1 chút thôi nhưng có vẻ loại premium nhiều trái vani to hơn

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Đã cập nhật bảng giá mới của mikka vanilla

Loại Premium (độ dài 16-17cm) số lượng quả mình đếm dc tầm 250-280 quả

10 quả vani pre 21k/quả vani
30 quả vani pre 20k/quả vani
50 quả vani pre 19k/quả vani
1/2kg(125-140 quả) 2400k
1kg(250-280 quả) 4600k
 
 
Loại gourmet (độ dài 13-15cm) số lượng quả mình đếm dc tầm 350-380 quả

10 quả vani gour 17k/quả vani
30 quả vani gour 16k/quả vani
50 quả vani gour 15k/quả vani
1/2kg(170-185 quả) 2300k
1kg(340-370 quả) 4200k
 
Bột vani pre tạm thời chưa tăng do chưa nhập hàng mới,sẽ cập nhật sau nha mọi ng