Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Đã cập nhật bảng giá mới của mikka vanilla

Loại Premium (độ dài 16-17cm) số lượng quả mình đếm dc tầm 250-280 quả

10 quả vani pre 21k/quả vani
30 quả vani pre 20k/quả vani
50 quả vani pre 19k/quả vani
1/2kg(125-140 quả) 2400k
1kg(250-280 quả) 4600k
 
 
Loại gourmet (độ dài 13-15cm) số lượng quả mình đếm dc tầm 350-380 quả

10 quả vani gour 17k/quả vani
30 quả vani gour 16k/quả vani
50 quả vani gour 15k/quả vani
1/2kg(170-185 quả) 2300k
1kg(340-370 quả) 4200k
 
Bột vani pre tạm thời chưa tăng do chưa nhập hàng mới,sẽ cập nhật sau nha mọi ng