Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Bảng giá trong tháng 11 tới

Hàng dự trữ đã bắt đầu hết hàng do đó bảng giá sắp tới của shop sẽ áp dụng vào tháng 11 tới như sau :
Dưới 30 quả giá 23k/quả
Từ 30 quả giá 22k/quả
Từ 50 quả giá 21k/quả
3300k/500gr
6300k/kg
Loại quả gourmet organic Madagascar A1 13-15cm
Do thị trường dùng loại organic rất nhiều nên giá tăng cao và Madagascar thất thu, lương nhân công 1 năm tăng lương 2 lần theo quy định của nhà nước do đó giá quả vani 1 năm tăng 2 lần tùy vào sản lượng nhiều hay ít.Mong mọi ng thông cảm
Bảng giá sẽ áp dụng trong tháng 11