Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Ủ vani :)

Quả vani mikka vanilla đang trong quá trình ủ và lên men