Thứ Ba, 13 tháng 6, 2023

Quả vani hàng vừa về loại Madagadcar Organic chiều 15-16cm có nhiều dầu và giữ mùi dai hơn , mùi mạnh nếu ngửi trực tiếp sẽ ra mùi thuốc bắc nhưng nhẹ dần ra sẽ ra mùi vani nha mọi người.
1 số hình ảnh shop chụp hình giao khách