Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Thông báo điều chỉnh giá

Do chiều dài của loại gourmet(13-16cm) và premium (16-19cm) có chút thay đổi nên số lượng quả vani trên 1 kg cũng sẽ thay đổi theo tỷ lệ.Số lượng quả vani nhiều hơn nên mikka vanilla có thể sẽ thay đổi giảm hoặc vẫn giữ giá bán cũ cho các bạn mua lẻ dễ mua hơn.

Mikka vanilla sẽ thông báo bảng giá chính thức vào ngày 19/8 và giá bột vani premium.

Hy vọng được sự ủng hộ của các bạn.

Bonne Journée.