Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Mikka vanilla Sugar

Có bạn nào nấu đường với quả vani chưa ?Đường với rượu là 2 dung môi bảo quản hương vani tốt nhất hiện nay nhưng đường bảo quản sẽ dễ test mùi hơn so với rượu nhưng ngược điểm là ngọt nên được dùng trong các thức uống cần ngọt và hương vani,còn vanilla extract (dùng rượu)thì dc dùng nhiều trong bánh vì khi đun nóng lên khi CO2 bay lên chỉ còn vani và nước.

Tùy bạn sử dụng vani trong mục đích gì để làm vani tốt hơn,công thức mình sẽ chia sẻ khi các bạn order bên mình.