Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Khuyến mãi giảm giá tuần cuối tháng

Khuyến mãi mỗi tháng và tuần cuối của tháng bên mikkavanilla sẽ có khuyến mãi giảm 5% cho tất cả các order theo số lượng và theo ký.Ko áp dụng khuyến mãi cho name card do năm nay quả vani thất thu nên mikka vanilla cũng thắt chặt giảm giá nhiều.

Các bạn có thể yên tâm về chất lượng bên mikka vanilla cung cấp với độ ẩm vừa phải và thơm rất dai của đợt mới lần này.

Bonne Journée