Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Mikka Vanilla Food&Hotel 2013

Thẻ visitor của Mikka Vanilla :)

Bánh ngọt hương vani tự nhiên Mikka Vanilla - Hãy khám phá các công thức sử dụng quả vani  bourbon Mikka Vanilla
Máy cà phê expresso pro - Hãy khám phá thế giới cà phê MikkaEspresso 
Bánh ngọt sử dụng quảvani bourbon Mikka Vanilla - Hãy khám phá các công thức sử dụng quả vani  bourbon Mikka Vanilla
Bánh ngọt sử dụng trái vani bourbon Mikka Vanilla - Máy làm kem vani - Hãy khám phá các công thức sử dụng quả vani  bourbon Mikka Vanilla