Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Vani sắp hết hàng

Hiện tại mikkavanilla bên mình sắp hết hàng rồi nha mọi ng :( ko đủ cung cấp theo ký cho các loại gourmet và premium.Đợt hàng mới dự kiến sẽ có từ 1-3 tuần nữa mong mọi ng thông cảm.