Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Ngâm vani với dầu tắm

Có bạn nào ngâm quả mikka vanilla với dầu tắm chưa nè :D