Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Tuần lễ giảm giá mikka vanilla từ ngày 23/9 đến 30/9

Bên mikka vanilla sẽ bắt đầu tuần lễ giảm giá bắt đầu từ hôm nay 23/9 đến hết ngày 30/9.
Giảm 5% cho tất cả của các sản phẩm của mikka vanilla và giảm thêm 5% cho các khách hàng có giữ name card của mikka vanilla (chỉ áp dụng cho giá bán theo quả).
Chúc các bạn đầu tuần làm việc vui vẻ.
Bonne Journée.